Mitä musiikki­kustantaja tekee?

Musiikkikustantaja on säveltäjien ja sanoittajien tärkein kaupallinen kumppani.

Kaupallisen käytön edistäminen

Musiikkikustantajan ensisijainen tehtävä on edistää sävelteosten kaupallista käyttöä. Tämä tapahtuu pääasiassa seuraavin keinoin:

  • Teosten tallentaminen kaupallisille äänitteille
  • Teosten esittäminen konserteissa, radiossa ja televisiossa
  • Teosten liittäminen eli synkronointi av-teoksiin kuten tv-ohjelmiin, elokuviin ja mainoksiin sekä peleihin
  • Nuottien myynti ja vuokraaminen
  • Teoksiin liittyvien oikeuksien lisensointi erilaisiin tarkoituksiin

Sparrausta, byrokratiaa ja oikeuksien puolustamista

Kustantajat toimivat myös tekijöiden sparraajina, hankkivat heille erilaisia työtilaisuuksia sekä edistävät heidän uriaan kokonaisvaltaisesti. Lisäksi musiikkikustantaja hoitaa teoksiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä, valvoo teosten käyttöä ja puolustaa teoksiin liittyviä oikeuksia.

Musiikin vienti

Vientitoiminnassa kustantaja solmii alikustannussopimuksia, joiden perusteella paikallinen kustantaja vastaa edellä mainituista tehtävistä kansallisella tai laajemmalla alueella.

Tulonjako

Tulonsa kustantaja saa osuutena teoksen lisensointi- ja myyntituloista. Teoston kautta tilitettävien teoskohtaisten korvausten osalta tekijöiden osuus tuloista on 2/3 ja kustantajan 1/3. Muiden tulojen osalta tavallisin jakosuhde on 50/50.

Alan nykytila

Musiikkikustannustoiminta on kehittynyt ja monipuolistunut markkinoiden muutosten myötä. Nuottien julkaisemisesta alkunsa saanut toiminta on ajan mittaan sopeutunut vastaamaan eri musiikin lajien ja liiketoiminnan tarpeita. Siinä missä taidemusiikin piirissä toiminta keskittyy edelleen nuotteihin, kevyen musiikin parissa on yleistynyt useiden eri tekijöiden yhteistyön edistäminen ja osallistuminen äänitteiden tuotantoon studioissa.

Musiikkikustantaminen on yhteispeliä

Lisää tietoa musiikkikustantajan työstä ja tehtävistä Kustantaminen on yhteispeliä -dokumentista

Musiikkikustantaminen on yhteispeliä

mpa_esite2016_a5.pdf, 13 Mt, 29.1.2020

Download: Musiikkikustantaminen on yhteispeliä pdf