Tekijänoikeus

Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden päättää teoksensa käytöstä. Kustannustoiminnan perustana ovat sopimuksella luovutetut tekijänoikeudet.

Tekijänoikeudet jakaantuvat kahteen ryhmään: taloudellisiin ja moraalisiin

1. Taloudelliset oikeudet

Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeus saattaa teos yleisön saataviin.

Kappaleiden valmistamista on esimerkiksi nuottien ja laulun sanojen painaminen tai julkaiseminen internetissä, ääni- tai kuvatallenteen tekeminen ja teoksen tallentaminen tietokantaan.

Teos voidaan saattaa yleisön saataviin joko levittämällä sen kappaleita esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai lainaamalla, taikka esittämällä tai näyttämällä se julkisesti esim. konserteissa, radiossa tai internetissä.

 

2. Moraaliset oikeudet

Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) sekä oikeus estää teoksen muuttaminen ja yleisön saataviin saattaminen tavalla, joka loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omintakeisuutta (respektioikeus). Moraalisia oikeuksiaan tekijä valvoo itse.

Tekijänoikeudet ovat voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Jos sävellys ja sanoitus on tehty tiettyä sävelteosta varten, tekijänoikeus on voimassa koko teokselle niin kauan, kunnes viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta.

Lähi- eli naapurioikeudet suojaavat aineistoja, jotka eivät saa suoraan suojaa tekijänoikeudesta. Äänitteellä esiintyvän taiteilijan ja äänitetuottajan lähioikeudet ovat voimassa 70 vuotta tallentamisvuoden päättymisestä.

 

Tekijänoikeusjärjestöt

Teosto

Teosto lisensoi sävelteosten oikeuksia useimmilla musiikin käyttöalueilla. Teosto kerää korvaukset ja tilittää ne oikeudenomistajille eli säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille teosten käytöstä saadun raportoinnin perusteella. Teoston maksamat korvaukset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan tilitys- ja jakosääntöön.

TEOSTO

Kopiosto

Kopiosto myöntää musiikin alueella lupia graafisten oikeuksien eli nuottien ja sanoitusten valo- ja digikopiointiin. Tätä kautta kertyneet varat tilitetään yhdistyksen jäsenille vuosittain niiden liikevaihto- ja Teoston tilitystietojen mukaisessa suhteessa.

KOPIOSTO

Gramex

Gramex edustaa äänitteillä esiintyviä taiteilijoita ja äänitetuottajia. Gramex lisensoi äänitteiden käyttöön liittyviä lupia. Tekijät, jotka ovat myös esiintyviä taiteilijoita, ovat yleensä sekä Teoston että Gramexin asiakkaita.

GRAMEX