Kustannussopimus

Kustannussopimuksen olennaisin sisältö on teoksen luovuttaminen kustannettavaksi, jolloin tekijä luovuttaa tietyt tekijänoikeutensa kustantajalle.

Sopimus määrittää yhteistyön säännöt

Kirjallinen sopimus on molempien etu

Kustannussopimukselle ei ole laissa määritelty määrämuotoa. Musiikinkustannusalalla on olemassa vakiintunut tapa laatia kirjalliset sopimukset. Tämä on molempien osapuolten etu.

Ns. housewriter- tai tallisopimuksella tekijä sitoutuu luovuttamaan tiettynä aikana valmistuvien teostensa kustannusoikeudet tietylle kustantajalle. Tämä ei kuitenkaan korvaa varsinaisia kustannussopimuksia.

Kustannussopimuksella tapahtuva tekijänoikeuden luovutus on luonteeltaan yksinomainen. Tällöin tekijä ei voi luovuttaa kustannusoikeutta samanaikaisesti kahdelle eri kustantajalle.

Sopimuksen ja lain välinen suhde

Sopimusta laadittaessa sovitaan, onko kustantajalla oikeus muuttaa teosta ja luovuttaa edelleen sopimuksen nojalla saamansa oikeudet. Ellei muuta ole sovittu, tekijänoikeuslaki määrää, että teoksen muuttamiseen ja edelleen luovuttamiseen vaaditaan tekijän suostumus. Laki mahdollistaa kuitenkin sen, että liikeyritykselle luovutettu kustannusoikeus voidaan luovuttaa koko liikeyrityksen tai sen kustannustoimintaa harjoittavan osaston luovutuksen yhteydessä.

Tekijänoikeuslaki sisältää monia kustannussopimusta koskevia määräyksiä, joita sovelletaan, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. On suositeltavaa laatia sopimukset riittävän yksityiskohtaisiksi, elleivät osapuolet nimenomaan halua, että sovelletaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä.

Malli­kustannus­sopimukset

Oheiset Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Musiikintekijät ry:n ja Suomen Säveltäjien suosittelemat mallikustannussopimukset vuodelta 2014 ovat vapaasti käytettävissä joko sellaisenaan tai sovellettuina.

Mallisopimus A on tarkoitettu tapauksiin, joissa nuottijulkaisuilla ei ole keskeistä merkitystä. Mallisopimus B on tarkoitettu tapauksiin, joissa nuottijulkaisulla on keskeinen merkitys.

Pdf-versio on printattava ja manuaalisesti täytettävä, ja sähköinen pdf voidaan täyttää pdf-dokumentin lukuohjelmalla.

Mallikustannussopimus A

mallikustannussopimus_a_pdf.pdf, 124 kt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus A pdf

Mallikustannussopimus B

mallikustannussopimus_b_pdf.pdf, 30 kt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus B pdf

Mallikustannussopimus B, liite

mallikustannussopimus_b_pdf_liite.pdf, 33 kt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus B, liite pdf

Mallikustannussopimus A, sähköinen

mallikustannussopimus_a_shkinen.pdf, 1 Mt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus A, sähköinen pdf

Mallikustannussopimus B, sähköinen

mallikustannussopimus_b_shkinen.pdf, 555 kt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus B, sähköinen pdf

Mallikustannussopimus B, sähköinen, liite

mallikustannussopimus_b_shkinen_liite.pdf, 545 kt, 29.1.2020

Download: Mallikustannussopimus B, sähköinen, liite pdf

Mallikustannussopimus A, Word

mallikustannussopimus_a_word.doc, 68 kt, 29.1.2020

doc

Mallikustannussopimus B, Word

mallikustannussopimus_b_word.doc, 57 kt, 29.1.2020

doc

Mallikustannussopimus B, Word, liite

mallikustannussopimus_b_word_liite.doc, 36 kt, 29.1.2020

doc

Musiikkikustantamisen hyvä käytäntö

Musiikkikustantajien ja tekijöiden etujärjestöt ovat laatineet yhteisen näkemyksen siitä, millainen on musiikkikustantamisen hyvä käytäntö. Sen tarkoituksena on osaltaan turvata toimivat puitteet tekijän ja kustantajan sopimussuhteelle, ja ehkäistä sopimuksen sisällöstä ja tulkinnasta syntyviä erimielisyyksiä.

Hyvä kustantaminen

hyva_kustantaminen.pdf, 731 kt, 29.1.2020

Download: Hyvä kustantaminen pdf