Apurahat

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea tukea yhdistyksen hallitukselta musiikkikustannustoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

Yhdistyksen hallitus jakaa apurahoja jäsenilleen Musiikkikustantajien rahaston valtuuttamana. Sääntöjensä mukaan rahaston tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen musiikkikustannus­toiminnan edellytyksiä. Jaettavat varansa rahasto saa Teoston kansallisista varoista. Teosto päättää vuosittain rahastolle osoitettavista varoista.

Kaksi tukimuotoa

Harkinnanvarainen tuki

Kohteet

Harkinnanvaraista tukea voidaan hakea mm. seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

  • Opintomatkat
  • Olemassa olevan nuottimateriaalin digitointi
  • Tekijöiden osallistumismaksut biisileireille

Lisätietoa

Hankekohtainen tuki saa kattaa korkeintaan 50 % hyväksytyistä ja alvittomista kuluista. Opintomatkojen osalta tuki voi olla enimmillään 100 %.

Opintomatkalla tarkoitetaan esim. ensivierailua alan tapahtumaan tai uudelle markkina-alueelle, tai osallistumista musiikkikustantamiseen liittyvään kansainväliseen koulutukseen. Tuen saajan edellytetään toimittavan hallitukselle raportin matkasta.

Tuet maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.

Hakuaika

Jatkuva haku

Vientituki

Kohteet

Tukea voidaan hakea jäsenten vientihankkeille.

Lisätietoa

Vientitukea myönnetään jäsenten vakituisten työntekijöiden matkakuluihin ja muihin vientikuluihin.

Hakemuksen tulee kattaa kaikki ko. kalenterivuoden aikana toteutuneet tai toteutuvat vientihankkeet, joihin halutaan hakea tukea. Kustakin hankkeesta on esitettävä oma kuluerittelynsä.

Hakemuksessa yksittäiset hankkeet tulee asettaa prioriteettijärjestykseen. Myöntämisen lähtökohtana on, että jokainen hakija saisi tukea ainakin yhteen perusteltuun hakemukseensa.

Tuet maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.

Hakuaika

Kaksi kertaa vuodessa touko – ja marraskuun aikana, tarkka aikataulu ilmoitetaan vuosittain erikseen.

Apurahan hakeminen

Molempia tukimuotoja haetaan oheisella lomakkeella. Voitte ladata ja täyttää lomakkeen, ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen info@musiikkikustantajat.fi. Lomake toimii parhaiten avaamalla se Acrobat Reader -ohjelmalla, joka on tarvittaessa ladattavissa täältä.

Apurahalomake

apurahalomake_2022.pdf, 476 kt, 29.1.2020

pdf

Muut tukea myöntävät tahot

Musiikkikustannustoimintaan voi hakea tukea myös seuraavilta tahoilta.

MES

Musiikin edistämissäätiö MES jakaa mm. nuottien julkaisutukea sekä markkinointi- ja vientitukea. Sivustolle on koottu tietoa myös muiden tahojen jakamista tuista.

Hae MESin tarjoamaa tukea

Music Finland

Music Finland jakaa mm. teosvientitukea. Sivustolle on koottu tietoa myös muiden tahojen jakamista tuista.

Hae Music Finlandin tarjoamaa tukea