Apurahat

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea tukea yhdistyksen hallitukselta musiikkikustannustoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

Yhdistyksen hallitus jakaa apurahoja jäsenilleen Musiikkikustantajien rahaston valtuuttamana. Sääntöjensä mukaan rahaston tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen musiikkikustannus­toiminnan edellytyksiä. Jaettavat varansa rahasto saa Teoston kansallisista varoista. Teosto päättää vuosittain rahastolle osoitettavista varoista.

Kaksi tukimuotoa

Harkinnanvarainen tuki

Kohteet

Harkinnanvaraista tukea voidaan hakea mm. seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

  • Opintomatkat
  • Olemassa olevan nuottimateriaalin digitointi
  • Tekijöiden osallistumismaksut biisileireille

Lisätietoa

Hankekohtainen tuki saa kattaa korkeintaan 50 % hyväksytyistä ja alvittomista kuluista. Opintomatkojen osalta tuki voi olla enimmillään 100 %.

Opintomatkalla tarkoitetaan esim. ensivierailua alan tapahtumaan tai uudelle markkina-alueelle, tai osallistumista musiikkikustantamiseen liittyvään kansainväliseen koulutukseen. Tuen saajan edellytetään toimittavan hallitukselle raportin matkasta.

Tuet maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.

Hakuaika

Jatkuva haku

Vientituki

Kohteet

Tukea voidaan hakea jäsenten vientihankkeille.

Lisätietoa

Vientitukea myönnetään jäsenten vakituisten työntekijöiden matkakuluihin ja muihin vientikuluihin.

Hakemuksen tulee kattaa kaikki tukijakson aikana toteutuneet tai toteutuvat vientihankkeet, joihin halutaan hakea tukea. Kustakin hankkeesta on esitettävä oma kuluerittelynsä. Hakemus voi koskea vain yhden henkilön kuluja per hanke.

Vientituen maksimimäärä per hanke on Euroopan matkojen osalta 1.000 € ja muihin maanosiin suuntautuvien matkojen osalta 1.500 €. Tuen myöntämistä harkittaessa arvioidaan myös matkakulujen kohtuullisuus. Lisäksi huomioidaan muilta tahoilta saatu tai haettu tuki samaan tarkoitukseen. Lähtökohtana on, että tukien yhteenlaskettu määrä on enintään 50 % kuluista. Jos kulut ovat korkeat, tästä voidaan kuitenkin poiketa tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hakijan tulee kuvata tukihakemuksessaan vientimatkan tulokset (jo toteutuneet matkat) tai suunnitelma ja tavoitteet (tulevat matkat) musiikkikustannustoiminnan osalta.

Kulut ilmoitetaan hakemuksessa muodossa alv 0 %.

Hakemuksessa yksittäiset hankkeet tulee asettaa prioriteettijärjestykseen. Myöntämisen lähtökohtana on, että jokainen hakija saisi tukea ainakin yhteen perusteltuun hakemukseensa.

Tuet maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.

Hakuaika

Kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuun aikana, tarkka aikataulu ilmoitetaan vuosittain erikseen.

Apurahan hakeminen

Molempia tukimuotoja haetaan oheisella lomakkeella. Voitte ladata ja täyttää lomakkeen, ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen info@musiikkikustantajat.fi. Lomake toimii parhaiten avaamalla se Acrobat Reader -ohjelmalla, joka on tarvittaessa ladattavissa täältä.

Apurahalomake

apurahalomake.pdf, 561 kt, 29.1.2020

Download: Apurahalomake pdf

Muut tukea myöntävät tahot

Musiikkikustannustoimintaan voi hakea tukea myös seuraavilta tahoilta.

MES

Musiikin edistämissäätiö MES jakaa mm. nuottien julkaisutukea sekä markkinointi- ja vientitukea. Sivustolle on koottu tietoa myös muiden tahojen jakamista tuista.

Hae MESin tarjoamaa tukea

Music Finland

Music Finland jakaa mm. teosvientitukea. Sivustolle on koottu tietoa myös muiden tahojen jakamista tuista.

Hae Music Finlandin tarjoamaa tukea