Tietoa

Tekijänoikeus

Kustannustoiminnan perustana ovat sopimuksella luovutetut tekijänoikeudet. Tekijänoikeudet syntyvät automaattisesti lain nojalla eivätkä edellytä mitään muodollisuuksia. Näistä oikeuksista on säädetty tekijänoikeuslaissa.

tekijanoikeus-graafi.png

Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita sekä oikeus saattaa teos yleisön saataviin. Kappaleiden valmistamista on esimerkiksi nuottien ja laulun sanojen painaminen tai julkaiseminen internetissä, ääni- tai kuvatallenteen tekeminen ja teoksen tallentaminen tietokantaan.

Teos voidaan saattaa yleisön saataviin joko levittämällä sen kappaleita esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai lainaamalla taikka esittämällä tai näyttämällä se julkisesti.

Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) sekä oikeus estää teoksen muuttaminen ja yleisön saataviin saattaminen tavalla, joka loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omintakeisuutta (respektioikeus). Moraalisia oikeuksiaan tekijä valvoo itse.

Tekijänoikeudet ovat voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Jos sävellys ja sanoitus on tehty tiettyä sävellysteosta varten, tekijänoikeus on voimassa koko teokselle niin kauan, kunnes viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta. Oikeudet periytyvät samalla tavalla kuin muukin omaisuus.

Teosto hallinnoi kustantaja- ja tekijäasiakkaidensa puolesta suurinta osaa musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamista ääni- ja kuvatallenteelle. Teosto siis myöntää musiikkiteosten käyttölupia ja tilittää perimänsä korvaukset kustantajille ja tekijöille.

Kustantajat hallinnoivat yleensä itse näyttämömusiikkiteosten esityksiä sekä musiikkiteosten käyttöä graafisessa muodossa nuotteina ja sanoituksina. Valokopioinnin osalta Kopiosto myöntää luvat, kun on kyse massakäytöstä.

Myös esittävällä taiteilijalla ja äänitetuottajalla on oikeuksia. Heidän lupansa tarvitaan esimerkiksi äänitteen kopiointiin ja levittämiseen, ja heillä on oikeus korvaukseen äänitteen julkisesta esittämisestä. Korvausoikeutta hallinnoi Gramex ry. Esittävällä taiteilijalla on esitykseensä samanlaiset moraaliset oikeudet kuin tekijällä teokseensa. Esittävän taiteilijan ja äänitetuottajan oikeudet ovat voimassa 50 vuotta tallentamisvuoden päättymisestä.

Kustannussopimus

Kustantajan tärkein tehtävä on saattaa teos yleisön saataville. Kustantaja huolehtii musiikin kaupallisesta levittämisestä kotimaassa ja ulkomailla. Kustantaja levittää ja edistää teosta aikaan saamalla siitä kaupallisia levytyksiä ja synkronointeja eli liittämistä kuvatallenteille, myymällä ja vuokraamalla nuotteja sekä hankkimalla teokselle julkisia esityksiä konserteissa, radiossa ja televisiossa.

Kustannussopimuksen olennaisin sisältö on teoksen luovuttaminen kustannettavaksi, jolloin tekijä luovuttaa tietyt tekijänoikeutensa kustantajalle. Kustannussopimukselle ei ole laissa määritelty määrämuotoa. Musiikinkustannusalalla on olemassa vakiintunut tapa laatia kirjalliset sopimukset. Tämä on molempien osapuolten etu.

Kustannussopimuksella tapahtuva tekijänoikeuden luovutus on luonteeltaan yksinomainen. Tekijä ei toisin sanoen voi luovuttaa kustannusoikeutta samanaikaisesti kahdelle eri kustantajalle. Kustantaja voi siis olla varma siitä, ettei kolmas osapuoli voi ilman lupaa taloudellisesti hyötyä kustannetun teoksen julkaisemiseen ja levittämiseen käytetyistä sijoituksista.

Sopimusta laadittaessa ratkaistaan, onko kustantajalla oikeus muuttaa teosta ja luovuttaa edelleen sopimuksen nojalla saamansa oikeudet. Ellei muuta ole sovittu, tekijänoikeuslaki määrää, että teoksen muuttamiseen ja edelleen luovuttamiseen vaaditaan tekijän suostumus. Laki mahdollistaa kuitenkin sen, että liikeyritykselle luovutettu kustannusoikeus voidaan luovuttaa koko liikeyrityksen tai sen kustannustoimintaa harjoittavan osaston luovutuksen yhteydessä.

Tekijänoikeuslaki sisältää monia kustannussopimusta koskevia määräyksiä, joita sovelletaan, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Musiikin kustantamisen osalta nämä säännökset ovat osaksi jo vanhentuneita. Tästä syystä onkin suositeltavaa laatia sopimukset riittävän yksityiskohtaisiksi, elleivät osapuolet nimenomaan halua, että näitä säännöksiä sovelletaan.

Jos tekijän ja kustantajan yhteistyö on vakiintunutta ja laajaa, kustantajan työ lähestyy usein suhdetoimintaa: kustantaja hankkii tekijälle myönteistä julkisuutta ja edistää hänen koko tuotantoaan, ei ainoastaan yksittäisiä teoksia.

Kustannussopimuksen olennaisin sisältö on teoksen luovuttaminen kustannettavaksi, jolloin tekijä luovuttaa tietyt tekijänoikeutensa kustantajalle.

SMK_allekirjoitus.gif


Materiaali

Tältä sivulta löydät pdf-muodossa keskeiset Suomen Musiikkikustantajat ry:n toimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedostot. Voit tilata ne myös postitse.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!