FAQ

K: Mitä musiikinkustantaja oikeastaan tekee?

V: Viime vuosikymmenien aikana toimenkuva on muuttunut. Musiikinkustantaja ei enää ole pelkkä nuottien julkaisija, vaikka nuotti on edelleenkin yksi teoksen levittämisen väline. Teknologian kehittymisen myötä painetun nuotin merkitys on vähentynyt - etenkin kevyessä musiikissa, jonka tuottamat tulot kertyvät pääosin äänitteiden käytöstä sekä konserteista ja radio- ja TV-esityksistä.

Kustantaja huolehtii musiikin kaupallisesta levittämisestä; siitä, että musiikki on yleisön saatavissa. Tähän on monia eri tapoja: Kustantaja voi ottaa vastatakseen siitä, että teos julkaistaan kaupallisella äänitteellä eli mekanisoidaan tai että se liitetään kuvatallenteelle - tällöin puhutaan synkronoinnista. Kustantaja voi niin ikään myydä tai vuokrata teoksesta tehtyjä nuotteja tai markkinoida teosta muulla tavoin, jotta sitä esitettäisiin julkisesti konserteissa, televisiossa ja radiossa.

Kustantajan tehtävänä on toisaalta etsiä teoksia, joilla on edellytyksiä menestyä, sekä uusia, hyviä musiikin tekijöitä. Kustantaja voi osallistua teoksen markkinointiin ja panostaa edistämistoimiin, joihin yksittäisellä tekijällä ei ole varaa eikä välttämättä myöskään tarvittavaa ammattitaitoa.

K: Yrityksemme suunnittelee tekevänsä henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön laulukirjan. Mitä tekijänoikeusasioita meidän pitäisi ottaa huomioon? Joudummeko maksamaan käyttöluvista, vaikka emme myy kirjaa ulkopuolisille? Entä mistä saamme luvat ja mitä kaikki maksaa?

V: Tekijänoikeudellisesti suojatun teoksen julkaisemiseen laulukirjassa tarvitaan aina lupa kustantajalta, jos teos on kustannettu, tai oikeudenomistajalta, jos teos ei ole kustannettu. Yhdistys antaa tarvittaessa neuvoa, mistä luvat tulee kysyä sekä kustantajien yhteystietoja.

Luvallisuuden kannalta ei ole oleellista, onko kirja tarkoitettu myytäväksi vaiko ei, vaan se, että suojattuja teoksia painetaan tai monistetaan muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Tähän tarvitaan aina oikeudenhaltijan lupa. Yleensä oikeudenhaltija perii käytöstä ns. julkaisukorvauksen, jonka suuruus riippuu muun muassa käyttötarkoituksesta ja painosmäärästä. Lisää tietoa julkaisuluvista saat toimistostamme.

K: Olen ajatellut laittaa suosikkibändini kaikki lyriikat omalle kotisivulleni. Eihän siihen tarvita mitään lupaa, kun en itse saa siitä hommasta mitään?

V: Tekijänoikeus koskee Internet-kotisivuja aivan samalla tavalla kuin paperilla julkaisemista. Tarvitset siis luvat lyriikoiden eli laulujen sanojen julkaisemiseen. Nuottien ja sanoitusten myynti on lauluntekijöiden ja kustantajien tärkeimpiä tulonlähteitä. Jos sanat löytyvät ilmaiseksi kotisivultasi, kukaan ei enää osta niitä ja säveltäjä menettää työstään ansaitsemansa palkan.

K: Kuinka perustan musiikinkustannusyhtiön?

V: Kustannusyhtiön voi perustaa samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin yrityksen. Toimialassa on kuitenkin oltava maininta siitä, että yhtiö harjoittaa musiikinkustannustoimintaa. Yrityksen perustamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä oman lakimiehen puoleen. Kannattaa myös harkita liittymistä Teoston asiakkaaksi.

K. Kenelle Teoston keräämät korvaukset jaetaan?

V: Jos teos on kustannettu, osa teoksen esitys- ja/tai tallentamiskorvauksista tilitetään kustantajalle. Teoksen tekijöille ja kustantajalle tilitettävien osuuksien suuruus määräytyy Teoston jakosäännön perusteella. Tilitysosuuksista voidaan nykyään sopia tietyissä rajoissa vapaasti. Perinteisin tapaa jakaa korvaukset on pitkään ollut se, että tekijät saavat 66,7 % ja kustantaja 33,3 % tuloista.

Sanastoa ja lyhenteitä

A&R

Artist & Repertoire; levy-yhtiön osasto, joka työskentelee artistien ja näiden esitettäväksi tulevien kappaleiden levytysten parissa.

Esityskorvaus

Suojatun musiikin julkinen esittäminen on luvanvaraista. Käyttäjältä peritään esityksistä korvaus, jota kutsutaan esityskorvaukseksi. Käytännössä korvaukset perii Teosto, joka tilittää korvaukset tekijöille ja kustantajille.

Julkaisulupa

Musiikkiteoksen käyttäjälle sopimuksella tuleva lupa julkaista teos omassa painotuotteessaan. Julkaisulupa ei siirrä käyttäjälle oikeutta saada osuuksia teoksen esitys-, tallentamis- tai synkronointikorvauksista.

Lisenssi

Käyttöoikeus tai -lupa; immateriaalisten oikeuksien, esimerkiksi tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja patenttien, sekä niitä sisältävien tuotteiden valmistus- ja jakeluoikeuksia ja -lupia sekä muita vastaavia luovutetaan nk. lisenssisopimuksilla.

Mekanisointikorvaus

Ks. Tallentamiskorvaus.

Musiikkikustantaja

Henkilö tai yhtiö, joka levittää musiikkiteoksia ja edistää niiden käyttöä. Musiikkiteoksia tai niiden elementtejä ovat sävellykset, sanoitukset, sovitukset ja käännökset. Kustantajan asema ja tehtävät määritellään tekijän ja kustantajan välisellä kustannussopimuksella.

Oikeudenhaltija

Tekijä tai se juridinen tai luonnollinen henkilö, jolle tekijänoikeudet ovat siirtyneet sopimuksen, perinnön, avio-oikeuden, testamentin tms. perusteella.

Oikeudenomistaja

Henkilö tai yhteisö, joka perii kuolleen henkilön jäämistön (leski, perilliset, testamentin saajat). Tekijän kuoltua tekijänoikeuteen sovelletaan avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä.

Rojalti

"Voitto-osuuskorvaus"; lisenssinsaaja on yleensä velvollinen suorittamaan korvauksen saamistaan oikeuksista, esimerkiksi tekijänoikeuksista. Korvaus perustuu tavallisesti nettovoittoon tai myyntiin.

Suoja-aika

Tekijänoikeuksien ja naapurioikeuksien voimassaoloaika. Kirjallisen ja taiteellisen teoksen suoja-aika ulottuu 70 vuoden päähän tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos sävellys ja sanoitus on tehty tiettyä sävellysteosta varten, tekijänoikeus on voimassa koko teokselle niin kauan, kunnes viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta. Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta julkaisemisvuoden päättymisestä.

Synkronointi

Äänen (puheen, musiikin, ääniefektien) liittäminen liikkuvan kuvan yhteyteen audiovisuaalisen tallenteen, kuten CD-ROMin tai videon, valmistuksessa.

Tallentamiskorvaus

(mekanisointikorvaus) Musiikin tallentamiseen äänitteelle on hankittava lupa. Suomessa luvan myöntää NCB. Käytöstä maksettavaa korvausta kutsutaan tallentamis- tai mekanisointikorvaukseksi, joka tilitetään tekijöille ja kustantajille.

Tekijä

Henkilö, joka on luonut teoksen. Musiikin alalla tekijöitä ovat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja kääntäjät.

Teos

Itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tuote. Musiikissa teoksilla tarkoitetaan sävellyksiä ja niistä tehtyjä sovituksia sekä sanoituksia (tekstejä) ja niiden käännöksiä.

Tuottaja

Yleisnimitys ääni- ja/tai kuvatallenteiden valmistajille ja jakelijoille. Tekijänoikeuslain mukaan suojattuja äänitteitä ei saa kopioida eikä levittää ilman tuottajan suostumusta. Tuottajalla voidaan tarkoittaa myös henkilöä, joka vastaa äänitteelle tulevien esitysten sisällöstä.