Artikkelit

Musiikin luovan alkutuotannon EU-vaalitavoitteet julki

Musiikin luovan alkutuotannon EU-vaalitavoitteet julki

Neljän musiikkialan järjestön muodostama Musiikin luova alkutuotanto julkisti tavoitteensa kesäkuun europarlamenttivaaleihin. Tavoitteissa korostuvat yhdenmukainen eurooppalainen tekijänoikeussääntely sekä luovan alan kilpailukyvystä huolehtiminen.

Tavoitteissa korostetaan, että luovat sisällöt eivät tunne kansallisvaltioiden rajoja ja siksi on tärkeää, että myös luovan alan pelisäännöt tehdään Euroopan laajuisesti.

Luovien sisältöjen kulutus on entistä enemmän algoritmien sääntelemää, mikä voi olla uhka eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuudelle. Digitaalisia alustoja tulisi velvoittaa lisäämään diversiteettiä ja monipuolistamaan suosituksiaan myös pienempiin genreihin ja kielialueisiin.

”Pitäisi olla selvää, että kun tekoäly hyödyntää tekijänoikeudella suojattua sisältöä, se ei voi tehdä sitä ilman oikeudenhaltijan lupaa”, korostaa Suomen Musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku.

Tavoitteena on, että tekoälysovellukset noudattavat olemassa olevaa tekijänoikeussääntelyä ja huolehtivat järjestelmiensä läpinäkyvyydestä myös niiden kouluttamiseen käytetyn materiaalin osalta.

Luovilla aloilla on rooli paitsi talouden ja työllisyyden vahvistamisessa, myös yhteisen eurooppalaisen identiteetin, demokratian ja arvojen rakentajana. Siksi Musiikin luovan alkutuotannon tavoitteet korostavat kulttuurin arvon tunnistamista, tunnustamista ja eurooppalaisen kulttuurin tukemista.

Lisätietoja

Suomela Iiris

Iiris Suomela

Edunvalvonnan päällikkö

050 514 4778