Blogi

Musiikkikustantamisen vuosi 2022 maailmalla ja Suomessa

Musiikkikustantamisen vuosi 2022 maailmalla ja Suomessa

Kuva: Pexels/Jonathan Borba

Musiikkikustannustoiminnan globaali arvo vuonna 2022 oli 8,1 miljardia dollaria. Ala on kasvanut korona-ajan jälkeen merkittävästi, sillä kasvu ylitti 17 % jo toisena vuonna peräkkäin. Suomessa ponnistettiin myös pois koronakuopan pohjalta peräti 24 %:n kasvulla.

Music & Copyright -lehden laskelmien mukaan musiikkikustannusalan kasvu globaalilla tasolla perustui vuonna 2022 edelleen erityisesti suoratoisto- ja muista digitaalisista palveluista saatujen tulojen nousuun (+20,8 %).

Korona-ajan kurimuksen hellitettyä esityskorvaukset kasvoivat merkittävästi. Ne nousivat jälleen musiikkikustantajien toiseksi merkittävimmäksi tulonlähteeksi ohi synkronoinnin. Ylivoimaisesti suurimpana osa-alueena jatkoi digitaalinen musiikin käyttö:

 

 

Yksittäisten kustannusyhtiöiden välisissä globaaleissa markkinaosuuksissa ei sen sijaan edelleenkään tapahtunut merkittäviä muutoksia:

 

 

Major-yhtiöiden ja riippumattomien eli indie-yhtiöiden voimasuhteet pysyivät lähes samoina vuoteen 2021 verrattuna. Majoreiden kokonaisosuus globaaleista markkinoista oli 60 % ja indien 40 %. Indeistä suurimpia olivat Kobalt ja BMG, joiden yhteenlaskettu osuus pysyi 13 %:n tasolla. Muiden indie-yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli siis 27 %.

Suomessa noustiin koronakurimuksesta

Suomessa musiikkikustannusala palasi korona-ajan jälkeen vahvalle kasvu-uralle. Suomen Musiikkikustantajien jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli noin 6,6 miljoonaa euroa, missä on kasvua peräti 24 %.

Tulosta selittävät yhtäältä online-alueen jatkuva kasvu ja toisaalta korona-ajan jälkeen elpynyt elävän musiikin alue. Myös Teoston lisensointi-toiminnasta saatiin selkeää kasvua useimmilla toiminta-alueilla.

Lähivuosina on odotettavissa, että musiikkikustannusalan kasvu jatkuu edelleen. Online-alueella lisätuottoja odotetaan sekä audio- että muilta palveluilta, ja esimerkiksi kotimainen biisivienti on erittäin potentiaalinen osa-alue. Lisäksi kotimaisten av-tuotantojen jatkuvasti kehittyvä vientitoiminta avaa uusia mahdollisuuksia kotimaiselle musiikille ja sitä kautta musiikkikustantajillekin.

Lisätietoja

Muikku Jari

Jari Muikku

Toiminnanjohtaja

040 719 7480