Blogi

Musiikkikustantamisen vuosi 2020 maailmalla ja Suomessa

Musiikkikustantamisen vuosi 2020 maailmalla ja Suomessa

Kuvaaja Tima Miroshnichenko palvelusta Pexels

Musiikkikustannustoiminnan globaali arvo vuonna 2020 oli 5,4 miljardia euroa, missä oli kasvua 5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Koronakriisin vaikutukset näkyivät musiikkikustantajille ennen kaikkea esityskorvausten merkittävänä laskuna.

Music & Copyright -lehden laskelmien mukaan musiikkikustantaminen selvisi koronavuodesta 2020 varsin vähin vaurioin globaalilla tasolla, sillä alan kasvu jatkui vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Näkyvin vaikutus oli esitysoikeuskorvausten suhteellisen osuuden putoaminen kymmenellä prosentilla, mitä tasapainotti digitaalisten tulonlähteiden merkittävä kasvu. Niiden osuus kohosi yli puoleen kaikista musiikkikustantajien tuloista.

Yksittäisten kustannusyhtiöiden välisissä globaaleissa markkinaosuuksissa ei sen sijaan tapahtunut merkittäviä muutoksia:

Major-yhtiöiden eli Universalin, Sony/ATV:n (nyk. Sony Music Publishing) ja Warner Chappell Musicin yhteenlaskettu markkinaosuus oli 58,7 %. Vuoden suurin kasvaja oli Sony, joka otti selvästi kiinni Universalin etumatkaa.

Indie-kustantajien yhteenlaskettu markkinaosuus oli puolestaan 41,3 %. Tässä oli laskua vajaan prosentin verran edellisvuoteen verrattuna. Indeistä suurimpia olivat Kobalt ja BMG, joista on tullut merkittäviä kilpailijoita major-kustantajillekin.

Suomen musiikkikustannusmarkkinat kärsivät koronasta

Suomen Musiikkikustantajien 40 jäsenen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Tässä oli pudotusta edellisvuoteen verrattuna 6,6 %.

Pudotuksen suhteellista pienuutta selittää pitkälti se, että Teosto-korvausten osalta suurimmat vaikutukset tullaan näkemään vasta vuoden 2021 liikevaihdoissa. Tällöin tilitetään vuoden 2020 jälkipuoliskon ja vuoden 2021 alkuvuoden korvaukset, joista on odotettavissa vähintään 10 % lisäpudotuksia.

Lisäksi luvuissa eivät välttämättä näy millään tavoin koronan vuoksi toteutumatta jääneet tai eteenpäin siirtyneet hankkeet kuten orkesteriteosten kantaesitykset, av-tuotannot ja suurten oikeuksien näyttämöteokset. Myös vientitoiminta on ollut pitkälti pysähdyksissä.

Koronasta toipumisen eväät

Musiikkikustannustoiminnalle elävän musiikin ja näyttämötoiminnan mahdollisimman nopea toipuminen korona-ajasta on kriittistä. Synkronointibisnes odottaa myös av-tuotannon täysimittaista käynnistymistä uudelleen. Erilaiset julkiset yritysten tukimuodot ovat sopineet huonosti musiikkikustantajille pääasiassa liiketoiminnan luonteeseen kuuluvan pitkän tuloutumisviiveen vuoksi, joten niidenkin suhteen tarvitaan korjaavia toimenpiteitä.

Musiikkikustantamisen vahvuus liiketoimintana on sen monipuolisuus. Kustantajien tulot kertyvät monista eri lähteistä, joten ne pystyvät parhaimmillaan sopeutumaan painottamalla kussakin markkinatilanteessa niitä osa-alueita, joilta on saatavana eniten tuloja. Tästä huolimatta koronasta toipuminen edellyttää kaikkien musiikin käytön osa-alueiden palautumista normaalimpaan tilanteeseen. Lisäksi tarvitaan kipeästi julkista tukea siltaamisvaiheeseen, kun toimiala etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronan muuttamassa maailmassa.

Lisätietoja

Muikku Jari

Jari Muikku

Toiminnanjohtaja

040 719 7480