Blogi

Suomen musiikkibisnes vuonna 2025

Musiikkia ja muitakin kulttuurin osa-alueita rajusti kurittanut koronakriisi on jatkunut kohta vuoden ajan. Alan toimijoiden ahdinko syvenee vielä pitkään, ennen kuin tilanne alkaa oleellisesti helpottumaan. Monelle taiteilijalle ja alan yritykselle kysymys on henkiinjäämistaistelusta, mutta siitä huolimatta – ja juuri siksi – kaikkien tulisi panostaa koronan jälkeisen liiketoiminnan rakentamiseen nyt.

Julkiset tahot ja musiikkialan omat järjestöt ovat lievittäneet korona-ajan aiheuttamia ongelmia vaihtelevalla menestyksellä. Alan itsensä on kuitenkin kannettava vastuu siitä, että se pystyy tarjoamaan vision musiikkibisneksen kehittymisestä ja kasvusta koronakriisin jälkeen niin tukijatahoille kuin tulevaisuuden yhteistyökumppaneillekin.

Keskustelu musiikkialan liiketoiminnan visiosta vuodelle 2025 nytkähti liikkeelle viime syksynä Musiikki & Media -tapahtumassa, ja sen työstämistä on jatkettu järjestöjen välisenä yhteistyönä Music Finlandin puitteissa. Pyrin tiivistämään seuraavaksi työn tähänastisten tulosten pääkohtia.

Paasikiven sanoin tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku: alan on aidosti tunnistettava ja tunnustettava toimintaympäristön muutokset. Paluuta entiseen ei ole. Kehitystyö on suunnattava kahtaalle: yhtäältä nykyisiin elinkelpoisiin tuotteisiin ja palveluihin, ja toisaalta uusiin kasvupotentiaalia omaaviin tuotteisiin ja palveluihin.

Onnistumisen edellytys on, että koko musiikkiala sitoutuu kehitystyöhön yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi yhteistyösuhteita ja rahoitusmalleja tulee hakea yli perinteisten toimialarajojen. Ja ennen kaikkea: on toimittava nyt!

Koronan jälkeisen maailman rakentaminen on helpointa aloittaa kehittämällä jo olemassa olevia tuotteita ja palveluja. Samalla on kuitenkin aloitettava myös uuden luominen.

Uusia kasvupotentiaalia omaavia tuotteita ja palveluja voimme löytää ainakin seuraavin keinoin:

  1. Hyödynnämme dataa monipuolisesti kaikilla musiikin osa-alueilla: kehitetään datan osaamista ja soveltamista
  2. Hyödynnämme tekoälyn mahdollisuuksia kaikilla musiikin osa-alueilla: uusia tehoja ja työkaluja niin luovaan kuin kaupalliseenkin työhön
  3. Luomme liiketoimintaa kaikilla digitaalisilla alustoilla: lähdetään mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uusille alustoille
  4. Hyödynnämme artistien ja tekijöiden yleisösuhteita uusin keinoin: hyödynnetään digiajan keinoja monipuolisesti
  5. Luomme virtuaalisia tuotteita ja palveluja: kehitetään uutta yhdessä teknologiayritysten kanssa
  6. Kehitämme live-striimauksesta itsenäisen tuotteen: kehitetään alan osaamista, konseptointia ja palvelutarjontaa maassamme
  7. Menemme mukaan nouseville markkinoille: menemme rohkeasti potentiaalisimmille uusille markkina-alueille

Mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei ole sellaisenaan kaikki ongelmat ratkaiseva hopealuoti. Monet näistä vaativat investointeja, tuottavat aluksi vain pieniä tulovirtoja tai vaikuttavat välillisesti, mutta niiden yhteisvaikutus voi olla parhaimmillaan merkittävä.

Samaten kasvua voi löytää vain jatkuvasti kokeilemalla ja hyödyntämällä ennakkoluulottomasti toimintaympäristön uusia ilmiöitä ja mahdollisuuksia. Jos liikkeelle lähdetään vasta siinä vaiheessa, kun jokin uusi asia alkaa muodostua merkittäväksi, olemme auttamatta myöhässä suhteessa kilpailijoihin. Tämä on haaste myös alan koulutusohjelmille.

Edellä kuvattu musiikkialan liiketoimintavisio vuodelle 2025 ei ole kiveen hakattu. Keskustelu jatkuu mm. Music Finlandin puitteissa, ja vision tulee elää ajan ja tarpeiden mukaisesti. Jokainen alan toimija on tervetullut kantamaan kortensa kekoon!

Puhetta tärkeämpää on kuitenkin jokaisen alan ammattilaisen ja yhteisön oma toiminta. Pitkä marssi aloitetaan aina ottamalla ensimmäinen askel. Tee se jo tänään!

Lisätietoja

Muikku Jari

Jari Muikku

Toiminnanjohtaja

040 719 7480