Artikkelit

Tallentamisoikeuksien lisensointi digipalveluille USA:ssa on muuttunut

Sävelteosten tallentamisoikeuksien lisensointi digitaalisille audiopalveluille USA:ssa on muuttunut 1.1.2021 alkaen. Esitysoikeuksien lisensointia hoitavat edelleenkin Teostoa vastaavat järjestöt, mutta tallentamisoikeuksista vastaa uusi järjestö The Mechanical Licensing Collective eli MLC.

Muutos perustuu USA:n tekijänoikeuslain viimeisimpään merkittävään muutokseen eli Music Modernization Actiin (MMA) vuodelta 2018. Lain ensimmäisen, sävelteoksia koskevan osan tärkein kohta on se, että aiempi digitaalisten palvelujen teoskohtainen lisensointijärjestelmä korvataan uudella kollektiivisella ratkaisulla.

 

Mikä on MLC ja mitä se tekee?

The Mechanical Licensing Collective eli MLC on MMA:iin perustuva voittoa tavoittelematon järjestö. Se lisensoi digitaalisille musiikkipalveluille eli streaming- ja latauspalveluille kaikkia sävelteoksia koskevat tallentamisoikeudet yhdeltä luukulta. Tämä koskee kuitenkin vain audiopalveluja.

Kerätyt korvaukset tilitetään sävelteosten oikeudenomistajille eli tekijöille ja musiikkikustantajille tai heitä edustaville tahoille.

MLC ylläpitää julkista tietokantaa, josta käy ilmi teoskohtaiset tiedot. Tietokanta muodostaa myös perustan käyttöraporttien kohdistamiselle ja tilityksille.

Jokainen oikeudenomistaja, joka on oikeutettu saamaan korvauksia sävelteostensa digitaalisesta käytöstä USA:ssa, voi liittyä MLC:n jäseneksi korvauksetta. Myös tekijänoikeusjärjestöt tai muut oikeudenomistajia USA:ssa edustavat tahot voivat liittyä jäseniksi.

MLC:n toimintaprosessi on tiivistetty seuraavaan kuvaan:

 

 

Mitä MLC ei tee?

Tärkeää on myös ymmärtää, mitä MLC ei tee. Se ei:

  • Hallinnoi tallentamisoikeuksia USA:n ulkopuolella
  • Hallinnoi esitysoikeuksia
  • Hallinnoi naapurioikeuksia eli äänitetuottajien ja äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden oikeuksia
  • Lisensoi tallentamisoikeuksia audiovisuaalisiin teoksiin
  • Hallinnoi synkronointilisenssejä
  • Lisensoi tallentamisoikeuksia fyysisiin tuotteisiin kuten CD- ja LP-levyihin

 

Mitä MLC tarkoittaa suomalaisille tekijöille ja musiikkikustantajille?

Teostoon rekisteröityjen teosten tallentamisoikeuksia hallinnoi edelleenkin NCB kulloinkin voimassa olevia poikkeuksia lukuun ottamatta. MLC:n osalta tämä merkitsee sitä, että Teoston suorien oikeudenomistaja-asiakkaiden ei tarvitse liittyä MLC:n jäseniksi, koska NCB on MLC:n jäsen.

Teosto ei myöskään liity MLC:n jäseneksi vaan NCB:n jäsenyys kattaa Teoston edustamat tallentamisoikeudet.

Fyysisten tallenteiden osalta NCB jatkaa yhteistyötä Harry Fox Agencyn (HFA) kanssa eli HFA hoitaa edelleen tallentamisoikeuksien lisensointia tällä osa-alueella USA:ssa.

HFA ylläpitää myös teostietokantaa MLC:lle, ja NCB toimittaa kulloinkin edustamiensa oikeuksien tiedot MLC:lle HFA:n kautta. Oikeudenomistajien kannattaa tutustua MLC:n teoskannassa olevien teostensa tietoihin ja varmistaa niiden oikeellisuus!

Digitaalisissa palveluissa tarjolla olevien audiovisuaalisten teosten tallentamisoikeuksien osalta NCB on hakenut USA:n markkinoille uuden yhteistyökumppanin, joka on Orfium.

 

Lisätietoa MLC:stä

Yksityiskohtaisempaa tietoa ja vastauksia yleisimpiin MLC:tä koskeviin kysymyksiin on saatavana järjestön verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

Muikku Jari

Jari Muikku

Toiminnanjohtaja

040 719 7480