Artikkelit

Koronatukea sai yli 800 musiikin tekijää ja kustantajaa

Koronatukea sai yli 800 musiikin tekijää ja kustantajaa

Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen (Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Musiikintekijöiden rahasto ja Musiikkikustantajien rahasto) kautta maksettavaa koronatukea haki loka-marraskuun aikana 1 271 musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa.


Tuen hakukriteerit täyttyivät yli 800 hakijalla ja tukea jaetaan yhteensä 
542 500 euroa. Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 11.12.2020.

Teosto-rahastosta maksettava erityistuki on tarkoitettu mahdollistamaan taiteellisen työskentelyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) tai musiikkikustantamisen jatkuminen poikkeuksellisena korona-aikana. Tuki kompensoi vuodelta 2020 menetettyjä tekijänoikeustuloja Teostosta.

Hakemuksista 823 hyväksyttiin ja 448 ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä. Tuen kriteereinä olivat Teoston asiakkuus sekä riittävä tilitysten määrä teosten esityksistä konserteissa ja tapahtumissa sekä kaupallisilla radio- ja televisiokanavilla vuosina 2017-2019. Tukea myönnettiin hakijoille, joille oli maksettu näistä esityksistä tilityksiä yhteensä vähintään 1 500 euroa mainittuna aikana.

Tilitystietojen tarkistamisen jälkeen tukipäätökset teki Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa oli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien edustus.

Myönnettävä tukisumma riippuu hakijan yllä mainittujen alueiden tilitysten määrästä. Tukisummia maksetaan kuudessa eri luokassa, joista pienin on 300 euroa ja suurin 10 000 euroa.

Jokaiselle hakijalle on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Lisätietoja Teoston sivuilta.