Oxford Economics ja IFPI ovat julkaisseet raportin musiikin taloudellisesta arvosta Euroopassa. Raportti sisältää paljon hyödyllistä tietoa musiikkialan liiketoiminnasta, työllisyydestä ja viennistä.

Raportti koskee musiikkialan toimintaa 27 EU-jäsenmaassa sekä Isossa-Britanniassa. Analyysi perustuu vuoden 2018 tilastoihin, joten siinä ei ole huomioitu koronakriisin vaikutuksia.

Tässä maistiaisiksi joitakin keskeisiä lukuja:

  • Musiikkiala työllistää suoraan tai välillisesti kaksi miljoonaa henkilöä
  • Musiikkialan tuoma lisäarvo kansantaloudelle on 81,9 miljardia euroa
  • Musiikkialan viennin arvo on 9,7 miljardia euroa

Koko raportti on luettavissa täältä.