Blogi

Äänitemyynnin kasvun neljä lähdettä

Äänitetuottajien kansainvälisen kattojärjestön IPFI:n vuotta 2019 koskevan tilaston mukaan globaali äänitemyynti kasvoi 8,2 %. Myynnin kokonaisarvo oli 20,2 miljardia dollaria – korkein sitten vuoden 2004.

Suoratoistopalvelut muodostivat jo 56,1 % äänitemyynnin kokonaisarvosta, ja niillä oli vuoden lopussa yhteensä 341 miljoonaa maksavaa asiakasta. Määrä kasvoi kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa äänitemyynti kasvoi viime vuonna 9,3 % ja sen kokonaisarvo oli 45,2 miljoonaa euroa. Digitaalisen myynnin osuus nousi jo 89 %:iin.

Hyvistä uutisista huolimatta alaa mietityttää kuitenkin jo kasvun rajojen näkyminen.

Äänitemarkkinoiden digitalisaatio on siirtymässä jälleen uuteen vaiheeseen, kun kehittyneissä maissa suoratoistomarkkinat alkavat saturoitumaan. Tämä näkyy mm. siten, että kasvu hidastuu ja kuluttajakohtaiset keskimääräiset tuotot eli ARPU:t jatkavat laskuaan.

Tämä herättää äänitealan kannalta kohtalon kysymyksen: mistä löytyisi uutta kasvua?

Vastaukseksi ei löydy yhtä hopealuotia vaan joukko erilaisia ja toisiaan täydentäviä mahdollisuuksia:

  1. Kypsien markkinoiden loppuun rutistaminen: palvelut yrittävät saada entistä suuremman osan käyttäjistään maksullisten versioiden tilaajaksi
  2. Mainosrahoitteisten palvelujen tuottojen kasvattaminen: tällä hetkellä esim. Spotifyn käyttäjistä alle puolet on maksavia asiakkaita, mutta tilausmaksut muodostavat yli 80 % kaikista tuloista
  3. Palvelujen lanseeraaminen uusiin maihin: uudet maat ovat tosin useimmiten kehittymättömämpiä, jolloin keskimääräiset tuotot jäävät pieniksi
  4. Uudet ansaintamallit: kun perinteiset mallit on ammennettu tyhjiin, alan täytyy löytää uusia merkittäviä ansaintamalleja kuten faniuden rahastaminen monipuolisilla palveluilla

Suomen vinkkelistä tarkasteltuna kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat merkittävimpiä. Haasteena on tuottaa palveluja, joista erilaiset kuluttajat erilaisine mieltymyksineen ovat valmiita maksamaan pitkäaikaisesti. Tämä pätee varsinkin nykyisenä korona-aikana, jolloin taloudelliset vaikeudet voivat johtaa kaikkien ei-välttämättömiksi koettujen palvelujen karsimiseen.

Erityisen haasteellista on luoda uusia ansaintamalleja. Ne vaativat investointeja, uudenlaisia osaamisia ja ennakkoluulottomia yhteistyösuhteita. Yhtälö on haastava muttei mahdoton – se vaatii ennen kaikkea ajatus- ja toimintamallien tuulettamista kaikilta musiikkialan toimijoilta.

Lisätietoja

Muikku Jari

Jari Muikku

Toiminnanjohtaja

040 719 7480