Artikkelit

Musiikin­kustannus­alan liike­vaihto kasvoi edelleen

Liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2017 huolimatta siitä, että mekanisointi- eli tallentamiskorvaukset olivat edelleen laskussa. Eri liiketoiminta-alueiden kokonaisluku 5 736 854 euroa oli 5,2 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Kasvu oli merkittävintä graafisella puolella. Kustantajien omat tuotot nuoteista, sanoituksista ja niiden julkaisuluvista olivat 1 742 753 euroa, 20,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 ja jokseenkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kopioston maksamat korvaukset nousivat 15,7 prosenttia 646 742 euroon. Verrattuna kahden vuoden takaiseen korvaukset ovat lähes tuplaantuneet. Merkille pantavaa on myös se, että Kopioston tilitykset ohittivat määrässä mekanisointitulot, joista kertyneet korvaukset jäivät 636 130 euroon; laskua 22,3 prosenttia. Mekanisoinnit olivat kuitenkin vuoden 2015 tasolla.

Esityskorvaukset, joihin sisältyy sekä Teoston tilittämiä että kustantajien suoraan perimiä korvauksia, nousivat 3,4 prosenttia 2 600 571 euroon. Teoston maksamien korvausten osalta vuosien välistä vertailua vaikeuttaa edelleen se, että eräillä merkittävillä korvausalueilla on vaiheittain siirrytty kerran vuodessa tapahtuvista tilityksistä vuosineljänneksittäin tapahtuviin tilityksiin.