Artikkelit

Musiikin metadata-tutkimus julkistettiin

Musiikkialan järjestöjen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin syitä siihen, miksi tekijä- ja muusikkotietoja ei mainita suoratoistopalveluissa.

Oikeudenomistajien näkökulmasta nykytilanne johtaa kahteen pääongelmaan. Suoratoistopalveluilla ja tekijänoikeusjärjestöillä on vaikeuksia kohdentaa kuuntelusta syntyneitä korvauksia automaattisesti oikeille oikeudenomistajille. Lisäksii moraaliset oikeudet eivät toteudu, eli oikeudenomistajien nimiä ei esitetä kuluttajille suoratoistopalvelujen käyttöliittymissä.

Standardisoimattomat vaiheet tietojen kulkureitillä aiheuttavat sen, että ainakin osa musiikkitiedostoista päätyy suoratoistopalveluihin vajaalla tai virheellisellä metadatalla varustettuna. Tutkimuksessa tehtiin havaintoja jo käytössä olevista toimintamalleista ja kehityshankkeista, jotka voivat tarjota erilaisia ratkaisuja metadatan ongelmiin. Tutkimustuloksiin pääset tästä

Tutkimustyön toteutti huhti-kesäkuussa 2017 Digital Media Finland Oy:n konsultti Jari Muikku. Työtä ohjasi tilaajatahojen eli Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n ja Teosto ry:n edustajista muodostunut ohjausryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta taloudellisesti.