Artikkelit

Kopiosto arvioi: Valokopiointikorvaukset laskevat 2017

Kopiosto tilittää valokopiointiluvista kerätyt korvaukset kollektiivisesti eri alojen tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen. Valokopiointikorvaukset koostuvat valokopioinnista ja tulostamisesta kertyvistä korvauksista. Valokopiointilupien tuottojen arvellaan laskevan tänä vuonna huomattavasti viime vuoden budjettiin verrattuna. Tämä hetkisen arvion mukaan laskua on noin 20 %. Tuottoarvio vuodelle 2017 on 9,3 miljoonaa euroa.  Kopioston arvio musiikkikustantajille tilitettävistä korvauksista on 454 000 euroa. Kevään aikana neuvoteltavat jakosuhteet ja todellisuudessa sisään tulleen rahan määrä voi vielä heilauttaa arvioita.

Tänä vuonna maksettavat digitaalisen kopioinnin korvaukset kasvavat viime vuoteen verrattuna, ja ne kompensoivat osin valokopioinnin korvausten laskua.

Valokopiointikorvauksia kerätään eri aloja edustavilta sopimusalueilta. Kullakin sopimusalueella on käytössä oma kopiointitutkimukseen perustuva ryhmäjakonsa, jonka mukaisesti suojatusta kopioinnista kerättävät korvaukset jaetaan viiteen ryhmään: kaunokirjallisuuteen, tietokirjallisuuteen, lehteen, nuottiin ja kuvaan. Ryhmien sisällä korvaukset jaetaan kunkin ryhmän tekijä- ja kustantajajärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti.

Lisätietoja www.kopiosto.fi