Artikkelit

Esityskorvaukset ovat kustantamisen kivijalka

Musiikinkustannusalan liikevaihdon vuodesta 2010 alkanut alamäki on vihdoin pysähtynyt. Tämä käy ilmi Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenistöltään kokoamasta viime vuoden tilastosta. Esityskorvausten merkitys liiketoiminnan kivijalkana on tilaston mukaan entisestään vahvistunut.

Yhdistyksen jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuodesta 2014 2,0 prosenttia ja oli määrältään 5 272 135 euroa. Ainoana kasvua tuovana alueena olivat nimenomaan esityskorvaukset, joiden määrä nousi hieman yli 2,1 miljoonasta eurosta vajaaseen 2,5 miljoonaan – nousua peräti 16,7 prosenttia. Merkille pantavaa tässä luvussa on, että peräti 23 prosenttia siitä eli noin 570 000 euroa oli kustantajien suoraan perimiä käyttökorvauksia.

Vaikka mukana olikin yksi poikkeukselliseksi ja kertaluonteiseksi luonnehdittava tuloerä, voidaan todeta, että suorien esityskorvausten merkitys alalle on jatkuvassa kasvussa. Tähän tuloryhmään kuuluvat esimerkiksi suurten oikeuksien korvaukset sekä muut näyttämöteosten, esimerkiksi musikaalien, esityksistä saadut korvaukset, jotka aikaisemmin kulkivat varsin matalalla tariffilla Teoston kautta ja joista Teosto lisäksi peri huomattavan provision nk. kansalliset varat mukaan luettuina.

Tallentamis- eli mekanisointikorvaukset jatkoivat odotusten mukaisesti laskuaan. Pudotusta oli 10,6 prosenttia ja summa 629 435 euroa. Tästä summasta 21,5 prosenttia (noin 135 000 euroa) oli kustantajien muuta kautta kuin Teosto/NCB:ltä saamia korvauksia. Mukana luvussa ovat myös kustantajien suoraan perimät synkronointikorvaukset.

Graafiset tulot laskivat 7,1 prosenttia ja olivat yhteismäärältään 2 115 083 euroa. Graafisiin tuloihin lasketaan mukaan nuottien ja laulukirjojen myymisestä ja vuokraamisesta saadut tulot sekä kolmansilta osapuolilta perityt julkaisulupatulot.

Jäsenten saamat hyvitysmaksutulot laskivat edellisvuoden 67 456 eurosta 52 678 euroon.