Artikkelit

Mekanisointitulot pudotuksessa, esityskorvaukset valopilkkuna

Äänitealan vuosia jatkunut myynnin lasku näkyy voimakkaana myös musiikinkustannusalan liike-vaihdossa. Yhdistyksen jäsenistön yhteenlasketut mekanisointitulot vuodelta 2014 olivat 704 168 euroa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 989 654 euroa. Laskua oli siis peräti 28,8 prosenttia. Pitemmän aikajakson kehitystä tarkasteltaessa yllättävää onkin lähinnä se, että kahtena edellisenä vuotena tallentamiskorvausten määrä kasvoi.

Kokonaisuutena – kun kaikki tulonlähteet lasketaan yhteen – jäsenistön liikevaihto laski 8,0 prosenttia. Laulukirjojen, nuottien ja sanoitusten myynnistä sekä orkesterimateriaalien vuokraamisesta saatavat graafiset tulot putosivat 8,8 prosenttia 2 276 392 euroon (2 496 867 vuonna 2013). Hyvitysmaksutulot jatkoivat nekin kuihtumistaan 11,7 prosentilla 67 456 euroon (76 386). Tältä osin on kuitenkin odotettavissa nousua ainakin kahden vuoden ajan, koska maksut tulevat jatkossa suoraan valtion budjetista ja niiden määrä vuosina 2015–16 on lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Lisäksi viime vuoden laitemaksut odottavat vielä tilittämistään samoin kuin eräät oikeuden päätöksellä maksuun tulevat aikaisempien vuosien korvaukset.

Vuoden 2014 ilahduttava valopilkku löytyy esitys-korvauksista, jotka kasvoivat 3,2 prosenttia 2 119 986 euroon (2 054 429).