Artikkelit

Sopimusten kohtuullistaminen osaksi tekijänoikeuslakia

Eduskunnan tiistaina 10.3. vahvistamalla hallituksen esityksellä sopimusten kohtuullistamisesta ei olevaikutusta tekijöiden ja kustantajien väliseen sopimussuhteeseen. Käytännössä tekijänoikeuslaissa vain toistetaan säädös, joka on sisältynyt oikeustoimilakiin jo tähänkin saakka. Muutoksen odotetaan kuitenkin lisäävän osapuolten tietoisuutta, koska tekijänoikeuslaki on alan toimijoille oikeustoimilakia tutumpi.