Ajankohtaista

16.08.2016

Suomen Musiikkikustantajien Vuoden taidemusiikin säveltäjän palkinnon saajaksi ovat ehdolla Harri Wessman ja Lotta Wennäkoski.

Vuoden biisi -palkinnosta kisaa 13 kandidaattia. Kuuntele oheisesta Spotify -listasta kaikki ehdokkaat! https://open.spotify.com/user/marja/playlist/3XuOg5XN7qgTaMHYM4CjKc

Vuoden vientiteoksi ovat ehdolla KAT-TUn tuplasingle Japanissa, Nalle Ahlstedtin vientityö ja Pohjois-Amerikan markkina-avaus.

Vuoden Kevyen musiikin tekijä -ehdokkaat ovat Henri ”MGI” Lanz, Jarkko Ehnqvist, Kalle Lindroth, Hank Solo, RZY, Kyösti Salokorpi, Mikko Kuoppala, Antti Paalanen, Jurek Reunamäki ja Valtteri Pöyhönen.

Musiikkikustantajien palkinnot jaetaan tänä vuonna kolmatta kertaa. Viime vuonna voittajiksi selvisivät Olli Kortekangas, Sannin ja Hank Solon ”2080-luvulla”, Thomas Kirjonen ja Janne Hyöty. Palkinto on suuruudeltaan 2 000 euroa. Voittajat julkistetaan Helsingissä 12.9. järjestettävässä tilaisuudessa. 

Samassa tilaisuudessa palkitaan tänä vuonna myös Vuoden raportoija. Palkinnolla musiikin tekijät ja kustantajat haluavat kunnioittaa keikkojen ohjelmatiedot ja lipputulot esimerkillisesti raportoivat esittäjät ja järjestäjät. 

20.06.2016

Musiikinkustannusalan liikevaihdon vuodesta 2010 alkanut alamäki on vihdoin pysähtynyt. Tämä käy ilmi Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenistöltään kokoamasta viime vuoden tilastosta. Esityskorvausten merkitys liiketoiminnan kivijalkana on tilaston mukaan entisestään vahvistunut.

Yhdistyksen jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuodesta 2014 2,0 prosenttia ja oli määrältään 5 272 135 euroa. Ainoana kasvua tuovana alueena olivat nimenomaan esityskorvaukset, joiden määrä nousi hieman yli 2,1 miljoonasta eurosta vajaaseen 2,5 miljoonaan – nousua peräti 16,7 prosenttia. Merkille pantavaa tässä luvussa on, että peräti 23 prosenttia siitä eli noin 570 000 euroa oli kustantajien suoraan perimiä käyttökorvauksia.

Vaikka mukana olikin yksi poikkeukselliseksi ja kertaluonteiseksi luonnehdittava tuloerä, voidaan todeta, että suorien esityskorvausten merkitys alalle on jatkuvassa kasvussa. Tähän tuloryhmään kuuluvat esimerkiksi suurten oikeuksien korvaukset sekä muut näyttämöteosten, esimerkiksi musikaalien, esityksistä saadut korvaukset, jotka aikaisemmin kulkivat varsin matalalla tariffilla Teoston kautta ja joista Teosto lisäksi peri huomattavan provision nk. kansalliset varat mukaan luettuina.

Tallentamis- eli mekanisointikorvaukset jatkoivat odotusten mukaisesti laskuaan. Pudotusta oli 10,6 prosenttia ja summa 629 435 euroa. Tästä summasta 21,5 prosenttia (noin 135 000 euroa) oli kustantajien muuta kautta kuin Teosto/NCB:ltä saamia korvauksia. Mukana luvussa ovat myös kustantajien suoraan perimät synkronointikorvaukset.

Graafiset tulot laskivat 7,1 prosenttia ja olivat yhteismäärältään 2 115 083 euroa. Graafisiin tuloihin lasketaan mukaan nuottien ja laulukirjojen myymisestä ja vuokraamisesta saadut tulot sekä kolmansilta osapuolilta perityt julkaisulupatulot.

Jäsenten saamat hyvitysmaksutulot laskivat edellisvuoden 67 456 eurosta 52 678 euroon.

14.04.2016

Yhdistyksen kevätkokouksessa 12.4. vahvistettiin hallituksen kokoonpanoksi kevääseen 2017 asti puheenjohtaja Tommi Tuomainen (alh. keskellä), varapuheenjohtaja Ari Nieminen (ylh. oikealla) ja jäsenet (ylh. vasemmalta) Tapio Korjus, Epe Helenius, Tom Frisk, Marja Kortelainen (alh. vasemmalla) sekä uutena Saara Konttinen. Saara seuraa tehtävässä Antti Lehtistä.

16.02.2016


Teosto, Suomen Musiikkikustantajat ja Music Finland järjestävät keväällä 2016 aloitteleville musiikintekijöille Top 20 - Future Hitmakers -intensiivikurssin. Kurssilla tunnetut biisintekijät ja muut alan ammattilaiset mentoroivat alalle pyrkiviä tekijöitä.

Kurssin mentoreina toimivat musiikintekijät Thomas Kirjonen , Iisa Pykäri , Jonas W Karlsson ja Hank Solo sekä levy- ja kustannusyhtiöiden edustajina Lasse Kurki (Warner Music), Olli Halonen (Sony Music), Marja Kortelainen (Warner/Chappell Music) ja Eero Tolppanen (Elements Music).

Lähes 200 hakemusta - puolet naisia

Kurssille haki lähes 200 nuorta musiikin tekijää, joista 21 valittiin mukaan kurssille. Valinnat tekivät Teoston, Music Finlandin, Suomen Musiikkikustantajat ry:n sekä kustannusyhtiöiden edustajat.

”Hakijoiden suuri määrä ja korkea taso yllätti meidät. Suurin osa hakijoista oli tehnyt musiikkia aiemmin ja jotkut hyvinkin ammattimaisesti. Valintojen tekeminen oli siis aidosti hankalaa. Tämä kaikki lupaa hyvää kurssin tulevaisuudelle”, Musiikkikustantajat ry:n Minna Auvinen kertoo.

Noin puolet sekä kurssille hakeneista että valituista on naisia.

”Nykyisistä Teoston 29 000 musiikin tekijäasiakkaista noin 20 prosenttia on naisia. Nuorten potentiaalisten musiikintekijöiden joukossa naisten määrä on kuitenkin hyvässä kasvussa. Naisilla on tyypillisesti ollut vahva edustus sanoittajien piirissä, mutta kurssille hakeutuneissa oli runsaasti naisia, jotka säveltävät ja suuntaavat vahvasti kansainvälisille markkinoille. Vaikuttaisikin siltä, että perinteiset roolit olisivat murtumassa”, Teoston Sirke Salovaara arvioi.

Luvassa tietoa ja co-write-sessioita

”Monet aloittelevat musiikintekijät kaipaavat apua yhteistyökumppaneiden tapaamiseen sekä verkostojen luomiseen muiden biisintekijöiden kanssa. Lisäksi erilaiset sopimusasiat sekä kustantajan ja levy-yhtiön löytäminen mietityttävät monia. Koimme, että tällä kurssilla voimme osaltamme auttaa kirjoittajia eteenpäin ja tarjota osallistujille mahdollisuuden oppia ja kysyä kokeneemmilta kollegoiltaan”, Music Finlandin Sami Häikiö taustoittaa.

Kurssilla on luvassa tietoa ja keskustelua muun muassa siitä, miten alalle pääsee, millaisia sopimuksia alalla tyypillisesti tehdään sekä siitä, mitä kustantaja ja levy-yhtiö tekevät ja millainen rooli niillä on suhteessa musiikintekijöihin.

Lisäksi mentoreina toimiva tekijät kertovat, miten itse päätyivät alalle, miten he tyypillisesti työstävät omia biisejään sekä kokemuksiaan biisien tekemisestä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa. Kurssilaiset pääsevät myös itse tekemään musiikkia co-write-tiimeissä ja saavat biiseistään palautetta kurssin mentoreilta. Co-write eli musiikin kirjoittaminen yhdessä on tapa, jolla suuri osa popkappaleista syntyy tänä päivänä.

Kurssi alkaa tiistaina 16.2.2016 ja jatkuu toukokuuhun 2016 asti.