Ajankohtaista

13.09.2017

E-ja-SS-kk-pieni.jpg#asset:137

Ellinoora Leikaksen ja Samuli Sirviön säveltämä ja sanoittama Elefantin painoon palkittu Suomen Musiikkikustantajat ry:n Vuoden biisinä. Valinnan esiraadin asettamista 14 finaaliehdokkaasta teki musiikkitoimittaja Pekka Laine. Vuoden biisin ovat kustantaneet HMC Publishing ja EMP Elements Music Publishing.

Vuoden vientitekona palkittiin ALMAn kansainvälisen kirjoittaja- ja artistiuran vauhdikas käynnistyminen. Music Finlandin tekemien ehdotusten perusteella vientiteon valitsi Musiikkikustantajat ry:n hallitus.

Ellinoora palkittiin myös Vuoden kevyen musiikin tekijänä. Vuoden taidemusiikin säveltäjä -palkinto meni tänä vuonna Harri Vuorelle.

Kevyen musiikin ja taidemusiikin palkinnot valittiin kustantajien tekemien ehdotusten joukosta, ja valinnan suoritti ulkopuolisista asiantuntijoista koottu raati.

Genrevapaan kategorian palkinto nimettiin tänä vuonna Vuoden taidepopin tekijäksi ja sen sai Stina Koistinen. Valinnan suoritti Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Tilaisuudessa jaettiin myös tekijä- ja kustantajajärjestöjen yhteinen Vuoden raportoija –palkinto. Sen sai tänä vuonna Saija Tuupanen.

Kuvassa Vuoden biisin tekijät Ellinoora ja Samuli Sirviö Dubrovnikissa 12.9.17 (kuva: Pekka Sipilä).

21.06.2017

Lotta-tekee-äksän.jpg#asset:129

Vuoden taidemusiikin säveltäjän palkinnon saajaksi ovat ehdolla Pekka Jalkanen ja Harri Vuori.

Vuoden biisi -palkinnosta kisaa tänä vuonna 14 kandidaattia. Kuuntele oheisesta Spotify -listasta kaikki ehdokkaat! 

https://open.spotify.com/user/minna28/playlist/1SdFp0JBYWRNAy4BKeKlIB

Vuoden vientiteoksi ovat ehdolla ALMAn kirjoittaja- ja artistiuran vauhdikas käynnistyminen, Fried Musicin LA-studion perustaminen, Teemu Brunilan JP Cooperin albumituotanto, Jarkko Ehnqvistin, Matias Keskiruokasen ja Kalle Lindrothin osallisuus Benji & Feden 0+ -albumin menestyksessä Italiassa sekä Axel Ehnström co-write-työ saksalaisen Alle Farbenin hitissä Bad Ideas.

Vuoden kevyen musiikin tekijä -ehdokkaat ovat Samuli Sirviö, Axel Ehnström, Maija Vilkkumaa, Henri ”MGI” Lanz, Ellinoora Leikas, Tiina Vainikainen, Anton Soinin ja Antti Riihimäki (RZY).

Uutena kategoriana lanseerataan ns. avoin, genrevapaa kategoria. Sen voittajaksi ovat ehdolla puhallinorkesterimusiikin säveltäjä Timo Forsström (etenkin teos Life in The Capital City), lauluntekijä ja solisti Stina Koistinen sekä kuoromusiikin säveltäjä Jaakko Mäntyjärvi

Musiikkikustantajien palkinnot jaetaan tänä vuonna jo neljättä kertaa.
Palkinto on suuruudeltaan 2 000 euroa. Voittajat julkistetaan Helsingissä 12.9. järjestettävässä tilaisuudessa. Kuvassa viime vuoden taidemusiikin tekijä Lotta Wennäkoski Tavastian lavalla (kuva: Minna Auvinen).


20.06.2017

Pieni-ICMP.jpg#asset:127

Kattojärjestömme ICMP sai Midemin yhteydessä pidetyssä kokouksessa uuden puheenjohtajan. Chris Butler (kuvassa vasemmalla) on istunut ICMP:n hallituksessa vuodesta 2012 MPA UK:n edustajana ja on myös ICMP:n taidemusiikin kustantajien jaoston ja antipiratismikomitean puheenjohtaja.

Chris Butler toimii kansainvälisen Music Sales -ryhmän Head of Publishingina. Merkittävään yhtiöiden ryhmään kuuluu oman yhdistyksemme jäsenistä Edition Wilhelm Hansen Helsinki. Butler on toiminut brittiläisen sisarjärjestömme puheenjohtajana, on maan mekanisointijärjestön MCPS:n tämänhetkinen puheenjohtaja ja istuu myös Teoston sisarjärjestön PRS for Musicin hallituksessa.

Kuvassa oikealla ICMP:n puheenjohtajana edelliset kuusi vuotta toiminut Andrew Jenkins ja keskellä järjestön Director General Coco Carmona.
28.04.2017

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan vaikuttaa vuoden 2017 alusta uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Sen tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. Suomessa toimivien tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan uusi laki ei tuo merkit­täviä muutoksia, sillä järjestöjen toiminta on jo pitkälti yhteishallinnointilain vaatimusten mukaista. Tekijänoikeusjärjestöillä on kuitenkin lain mukaan velvol­lisuus antaa oikeudenhaltijoille tiettyjä tietoja, esimerkiksi hallinnoimistaan oikeuksista ja oikeudenhaltijan valintamahdollisuuksista. 

Uusi laki ei edellytä jäseniltämme toimenpiteitä, ja ennen 1.1.2017 järjestöllemme antama valtuu­tus on voimassa sellaisenaan. Kopioston lisensiointi jatkuu alueilla, joilla sitä on tähänkin asti toteutettu. 

Kopioston kevätkokous vahvisti 27.4.2017 oikeuksien luokat, joilla Kopiosto kerää oikeuksia ja tarjoaa lisensiointipalveluita. Yksityiskohtainen tieto luokituksesta tulee Kopioston nettisivuille. Aikaisemmin antamasi valtuutus kattaa kevätkokouksessa vahvistettavat oikeuksien luokat, joten sinulta ei edellytetä mitään toimenpiteitä.

Oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio

Oikeudenhaltija saa vapaasti valita tekijänoikeusjärjestön (yhteishallinnointiorganisaation), jolle antaa valtuuden. Valtuuden voi antaa myös suoraan muuhun EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi rajata koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Kopioston eurooppalaiset sisarjärjestöt antavat jo suomalaisten oikeudenhaltijoiden puolesta lupia sopimusten mukaisesti ja maksavat tästä korvaukset Kopiostolle, joka tilittää ne edelleen oikeudenhaltijoille.

Suomessa ei juuri ole Kopioston toiminta-aloilla muita tekijänoikeusjärjestöjä.

Oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi

Oikeudenhaltijalla on Kopiostolle antamastaan valtuutuksesta riippumatta oikeus myöntää lupia teostensa ei-kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeussopimuksen antaneiden oikeudenhaltijoiden oikeus antaa käyttölupia näin ollen laajenee. Kopiosto-valvontavaltakirjan antaneilla oikeus antaa käyttölupia on jo ennestään rajoittamaton.

Jos teoksella on muitakin oikeudenhaltijoita, luvansaaja tarvitsee luonnollisesti suostumuksen heiltäkin. Esimerkiksi kustantajan, tuottajan tai muiden tekijöiden lupa on useimmiten myös tarpeen.

Oikeudenhaltijan oikeus peruuttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus

Oikeudenhaltijalla on oikeus peruuttaa antamansa valtuutus osittain tai kokonaan.

Tiedot peruuttamismenettelystä julkaistaan Kopioston verkkosivuilla kevätkokouksen jälkeen.

Valtuutuksen peruuttamista koskevan irtisanomisajan on oltava kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden mittainen tai irtisanomisen voidaan edellyttää astuvan voimaan vasta sen tilikauden päättyessä, jona ilmoitus on annettu.

Kopiostolle tai sen jäsenjärjestölle annetun valtuutuksen peruuttamiseen ei liity muita kuin irtisanomisajan pituutta koskevia ehtoja.

Valtuutuksen peruuttaminen ei vaikuta lisensseihin, jotka Kopiosto on ennen valtuutuksen päättymistä myöntänyt eikä oikeuteen saada Kopioston jakopäätösten mukaiset tekijänoikeuskorvaukset. Peruutus ei myöskään vaikuta Kopioston velvollisuuksiin koskien tekijänoikeuskorvausten hallinnointia, teosvalikoimatiedon antamista, täsmällistä ja oikea-aikaista tilitystä ja velvollisuutta käsitellä valituksia.

Yhteishallinointilaki kokonaisuudessaan